Åpningstider for sandtak i Reddal og pukkverk på Omre:
Mandag - Torsdag   07.00  -  16.00
Fredag                    07.00  -  11.30 
Lørdag og Søndag: Stengt                     Tlf: 40 03 76 45
Siste Nytt
STORE ENDRINGER PÅ OMRE
Strøsingel i storsekk på Omre
30 års jubileum


Omre Pukkverk 

Reddal Sand AS har åpnet nytt pukkverk på Omre, rett ved siden av E-18 mellom Lillesand og Grimstad. Dette gir enkel transport, og tilkomst kunne ikke vært enklere. Avstand Kr.sand ca. 35 km, og Arendal ca. 30 km. 

Dette er et område der vi planlegger uttak av ca. 200 000 tonn pukk per år. 
Idag produserer vi de aller fleste fraksjoner for levering til betong, og vil innen kort tid også produsere tilslag for asfalt. 

Vi produserer også de aller fleste typer masse for entreprenørbransjen for veibygging etc.

Ingen overskridelser av grenseverdier for Uran / Radon på Omre.  

Det er gjennomført testing av massene på Omre for innhold av Uran / Radon, og analyseresultatene viser at massene vi produserer ikke er i nærheten av grenseverdiene for innhold av nevnte stoffer. 
Vi kan derfor si at våre masser tilfredsstiller kravene som er satt av myndighetene, og at massene med trygghet kan benyttes til alle formål. 
Dette beskrives ut fra at det i større omfang stilles krav til masser som benyttes til for eks. boligtomter etc. 

Prosjektet Omre har fått egen sertifisering, noe som gir flotte muligheter i mange år fremover. 
Kontrollrådet har vært på sin revisjon og de har utstedt eget sertifikat for vår virksomhet iht. NS-EN 12620 og NS-EN 13043, så vi er sertifisert for tilslag til betong og asfalt. 

Vi produserer idag 0-32 (T1) masse som er innenfor kravene i N200 fra SVV.

Vi har i denne massen meget lavt finstoffinnhold og vi mener det er en god masse der kravene er satt ut fra N200. Dette er da den type masse som tidligere ble definert som T1 masse, et uttrykk som ikke lenger benyttes men som de aller fleste kjenner igjen. 

Strøsingel i storsekk. 

På Omre produserer vi også strøsingel i storsekker (BigBags) som inneholder knust pukk i størrelsen 2/4mm som er er meget godt egnet for strøing. Sekken har innhold på ca. 1 tonn, og kan hentes eller vi kan levere ved større antall. 

Har dere behov for produkter så ta kontakt med Morten hos oss!! 


Levert av  
mangadexmangadex