Åpningstider for sandtak i Reddal og pukkverk på Omre:
Mandag - Torsdag   07.00  -  16.00
Fredag                    07.00  -  11.30 
Lørdag og Søndag: Stengt                     Tlf: 40 03 76 45
Siste Nytt
STORE ENDRINGER PÅ OMRE
Strøsingel i storsekk på Omre
30 års jubileum


Vi sorterer der du er

Reddal Sand AS har årelang erfaring i sortering og levering av masse. Vi leverer til produksjon av takstein, betong, veibygging, og ulike typer underlagsdekke til idrettsbaner, lekeplasser, golfbaner m.m.
Maskinparken vår er alltid trimmet for å yte maksimalt. Leier du mobilt utstyr fra oss, får du markedets beste og mest fleksible løsninger. Utstyrets høye kapasitet gir god kostnadseffektivitet. I tillegg får du vår kompetanse og hjelp underveis.  Ta kontakt med oss for produktspesifikasjoner og pristilbud. Vi kan også ordne med deklarering av betongtilslag m.m


Vi kan sortere: 

  • Jordprodukter
  • Knuste masser
  • Strøsand
  • Kabelsand
  • Støpesand
  • Pussesand

Det som kjennetegner Reddal Sand er at vi i all hovedsak sertifiserer alle våre produkter. Kvalitetskontroll er en gjennomgående aktivitet i alt vi gjør. Det utstedes CE merking og Ytelseserklæring på alle solgte produkter. 

Vi knuser der du er..

Knust fjell som tilslag for betong
Reddal Sand AS har ikke bare årelang erfaring med naturprodukter. I 2012 startet vi våre største prosjekter i forbindelsen med knust fjell sammen med Ølen Betong.

Idag gjennomfører vi stort sett all knusing i egen regi.
Ved vårt nye anlegg på Omre (langs E-18 mellom Lillesand og Grimstad) skal vi i årene fremover produsere flere hundre tusen tonn årlig. 
Vår mobile produksjon har blitt så suksessrik at vi nå knuser i hele sør- og vest-Norge. Med de nyeste mobile knuseanlegg produserer vi maskinsand og pukk. Hovedmål er produksjon av tilslag for betong.
 

Mange steder er det allerede knapphet på gode naturlige ressurser. Derfor er knusing fremtidsrettet for sikring av tilslag for betong, asfalt og veibygging.

En av vår hovedoppgaver er kvalitetssikring både i Reddal og rundt vår mobil produksjon. For å sikre kvalitet av produktene har vi laboratoriet i Reddal som er oppdatert med det nyeste laboratorieutstyret. 
Vi forholder oss til Norsk standard NS-EN12620. Vårt mobile laboratorium flyttes med vår mobile produksjon til de forskjellige plassene. Da kan vi ta sikteprøver direkte ved knuseplass og reagere på forandringer av materialet umiddelbart. Reddal Sand har en laborant som er ansvarlig for at prøvene er nøyaktig utført. Laboranten har årelang erfaring i tilslagskontroll og utdannelse innen kjemi. Videre så har våre operatører av knuse , blande og siketverk P1 kurs som tilslagskontrollør og ivaretar kvalitetskontrollen i daglige oppgaver. En trygghet for oss og for våre kunder. 

Vårt mobile anlegg er nå også sertifisert for produksjon av asfalt tilslag iht. NS-EN 13043.

Vaskeanlegg
Vi kan gjennomføre vasking der det er ønskelig. Vi har alt nødvendig utstyr for å gjennomføre vasking med det resultat kunden vil ha. 


Når det er kvalitet som teller

Levert av  
mangadexmangadex